Om Kunstnersammenslutningen JYLLAND

Kunstnersammenslutningen Jylland har eksisteret siden 1978, og sammenslutningen består i dag af 29 medlemmer bredt fordelt i forhold til køn, alder, geografi og kunstnerisk udtryk. Vi samarbejder om at arrangere gruppeudstillinger, hvor vi udveksler erfaring og viden på tværs af generationer og medier. Vi udstiller gerne en gang om året, og i nyere tid foregår det ofte i samarbejde med institutioner og museer med andre fagområder end billedkunst.

Da Kunstnersammenslutningen Jylland er kunstnerinitieret og baserer sig på et kollegialt sammenhold, ser vi udstillingerne som en ramme, der gør billedkunsten tilgængelig på andre måder, end det vi ser i kunstens gængse rammer. Sammenslutningens kunstnere arbejder i meget forskellige retninger, så den røde tråd i udstillingerne er tit de sammenhænge og de anderledes institutioner, som vi optræder i.

Metoden er en forlængelse af de tanker, som man havde i Kunstnersammenslutningen Jylland tilbage i begyndelsen i 1978, hvor man havde fokus på at hele Danmark skulle kunne møde god billedkunst. Dengang udstillede sammenslutningen kun i Jylland og på øerne, som en modvægt til den etablerede kunstscene i København, og som en påpegning af at billedkunsten også havde et publikum uden for hovedstaden.

Dengang foregik udstillingerne udelukkende på etablerede kunstinstitutioner, og i mange år havde man en fast udstillingsperiode på Kunstbygningen i Århus, men den aftale stoppede i 2010.

Det nuværende samarbejde med forskellige ikke-kunstfaglige institutioner ser vi som en kunstnerisk force, og det vil være vores udstillingskoncept fremadrettet. Fokus er stadigvæk som i 1978 at komme i dialog med et større publikum, men denne gang også et publikum, der findes udenfor kunstens etablerede institutioner.

Sammenslutningens kunstnere arbejder og udstiller i mange andre sammenhænge end Kunstnersammenslutningen Jylland, hvor vi hver især udvikler vores forskellige interesser og metoder. Så når vi mødes i Kunstnersammenslutningen Jylland, så udforsker vi de kollegiale muligheder for at udveksle vores erfaringer, hvormed vi sætter kunsten i spil på nye måder på nye steder.